Udnyttelse af ikke-hjemmehørende arter?

Vi har ca 400 arter af tang i danske farvande. Nogle af dem er ikke oprindeligt danske arter – men ikke-hjemmehørende arter. Heraf er enkelte også invasive, dvs at de breder sig og har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Flere af de ikke-hjemmehørende arter er interessante kommercielt – til mad eller til foder – men…

Må vi høste de invasive arter? Må vi dyrke dem på land eller i havet? Og må vi dyrke arter, der slet ikke findes i Danmark – endnu?

Hvad siger reglerne? Giver de mening? Hvordan sikrer vi den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse?

Vi tager hul på en diskussion om ønsker, muligheder og begrænsninger.

Tirsdag d.20.4.2021 kl 16-17:30. Mødet er virtuelt over Teams: Klik her for at deltage i mødet

Program:

  • Introduktion: Ikke-hjemmehørende arter / invasive arter – høst og dyrkning. Annette Bruhn, Aarhus Universitet
  • Gældende regler og retningslinjer. Gerbrich Koudenburg, Miljøstyrelsen
  • Høst og dyrkning af Gracilaria? Simon Weber, Dansk Tang
  • Cultivation of Asparagopsis in closed systems on land. Damien Balkin, KinFood.
  • Sargassotang og Brunlig Gracilaria-tang – to invasive arter i DK. Morten Foldager, Roskilde Universitet
  • Udnyttelse af ikke-hjemmehørende tangarter i Danmark. Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening
  • Diskussion

Alle er velkomne!

Mange hilsner,

Tang.nu & Tangnetværket (https://tangnet.dk/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s