Udbytte og kvalitet af dyrket sukkertang

Udbyttet og kvalitet af sukkertang i Danmark afhænger af såningsmetode, timing og miljø.

Teis Boderskov (erhvervsphd ved Hjarnø Havbrug og Aarhus Universitet) har samlet viden fra et omfattende eksperiment i danske farvande. I tre meget forskellige havområder – det åbne Kattegat ud for Grenå, den ydre del af Horsens Fjord og Limfjorden – blev spireliner med sukkertang sat ud på tre forskellige tidspunkter i efteråret. Og ikke nok med det – der blev også udsat to forskellige typer af spireliner: nogle, hvor spirerne var sået på linerne som sporer, og voksede fra sporer til spirer på linerne i et kølerum – og nogle, hvor sporerne havde udviklet sig til spirer i kolber i laboratoriet, for så at blive sået på tekstilbændler i en slags ’tapet-klister’ og sat direkte ud i havet.

Hovedkonklusionerne er at udbyttet afhænger både af så-metode, udsætningstidspunkt og dyrkningssted: Spireliner sået med sporer gav de største udbytter generelt, og kun i det åbne Kattegat var der succes med den metode, hvor spirerne blev sået på bændler og sat direkte ud. Tidlig udsætning (september frem for oktober og november) gav de største udbytter i Limfjorden og Horsens Fjord. Også kvaliteten af tangen – både mht indholdsstoffer og begroning – varierede mellem de tre dyrkningssteder. Kvælstofindholdet var højest i Limfjorden, tørstofindholdet var højest i Kattegat, mens indholdet af iod var højest ved Horsens Fjord.

Find artiklen her:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211926420310286

Resultaterne er produceret af flere projekter i samarbejde (MAB4, Macrofuels, Tang.nu og Økotang)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s