Ny rapport om Vores Hav

Konsensuskonference om Vores Hav resulterede i 6 klare anbefalinger

Havet og forvaltningen heraf er underlagt mange direktiver og falder ofte ned mellem flere forvaltningsmæssige stole. Det gør også, at det er vanskeligt som borger at deltage i en demokratisk proces og debat om havets fremtid.

VELUX FONDEN har støttet projektet, Vores Hav, som netop har nedbrudt nogle af de demokratiske barrierer ved at løfte den offentlige bevidsthed og debat om det danske havmiljø gennem et borgerpanel på 14 tilfældigt udvalgte personer.

Borgerpanelet har lavet en samlet vurdering af fakta om status for havmiljøet, om miljøpåvirkningen fra forskellige aktiviteter og afvejet hensynet til de forskellige interesser for at udarbejde et sæt anbefalinger. Anbefalinger spænder vidt, herunder er nogle udvalgte:

  • Næringsstoffer: Der skal iværksættes en regulering af næringsstofudledning nu, med en ufravigelig målsætning om udledning af max 40.000 tons kvælstof. Derudover skal der være skærpede krav til rensning af spildevand, så udledning af fosfor nedbringes fra 21 % til ca. 10 %.
  • Miljøfremmede og -farlige stoffer: Der skal være øget fokus på genanvendelse af plastik og national kontrol med industriens håndtering af plastik. Produkter med indhold af miljøfarlige stoffer mærkes.
  • Klima: Der skal konkrete handlinger bag målsætninger og aftaler, som Danmark har forpligtiget sig til. Der skal etableres nye erhvervsmuligheder som del af arbejdet med at genoprette havmiljøet, fx plantning af tangskove.
  • Fiskeri: Hovedproblemet med de lave og faldende fiskebestande skal løses ved justering af fiskekvoter og ændrede fiskemetoder. Private, firmaer og andre interessenter skal have mulighed for at købe sig til fiskekvoter og dermed frede en mængde fisk. Arealet af beskyttede områder med fiskerforbud skal øges.
  • Forvaltning: Én minister skal have det overordnede ansvar for havmiljø. Der skal udpeges en hav-ombudsmand og oprettes et tværfagligt havforskningscenter, uafhængigt af sektorinteresser. Den del af havet, der er under dansk administration, får status som juridisk entitet.
  • Mindset og bevågenhed: Der skal tages politisk ejerskab til FN’s Ocean Decade, som Danmark har været én blandt syv initiativtagere til. Kulturelle institutioner, public servicekanaler og uddannelsesinstitutioner skal inddrages i arbejdet med at sprede viden om havet for at skærpe vores mindset, så alle tager ansvar.

Du kan læse rapporten her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s