Science Industrial Seaweed Symposium 2020

Udveksling af viden er vigtigt! Det gælder i høj grad også mellem aktører, der arbejder med produktion og anvendelse af tang.

Derfor mødtes mellem 60 og 70 forskere, virksomheder og myndigheder til AlgeCenter Danmarks virtuelle symposium med fokus på ny viden og nye initiativer inden for tang i Danmark.

Dagens perlerække af korte oplæg vekslede mellem overblik over og helt nye forskningsresultater inden for emnerne: dyrkning af tang, tang i fødevarer og foder, bioraffinering af tang og bæredygtighed af værdikæder baseret på tang.

Også forskellige samlende aktører indenfor tang i Danmark blev kort præsenteret, bl.a. Tangnetværket, Dansk Videncenter for Tang, Tangakademiet på Endelave og AlgeCenter Danmark, som var vært for symposiet.

Symposiet var et ”Coronavenligt” alternativ til 10th Nordic Seaweed Conference, der ligesom mange andre større begivenheder er udsat. Flere af deltagerne i symposiet sad sammen i mindre grupper, fx AlgeCenter Danmark og Nordisk Tang (foto til venstre) og DTU Food (foto til højre).

Hvis du har interesse i at se eller gense de spændende oplæg, så kan du finde dem på AlgeCenter Danmarks hjemmeside.

Forside foto: Anne-Mette Aaen, Seaweedphotos.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s