10 ton søsalat høstet i Skive Fjord

Projektet SeaSusProtein høster erfaringerne fra Tang.nu – og 10 ton søsalat

I sidste uge var HedeDanmarks grødehøster igen på besøg i Skive Fjord. Sidste gang maskinen gæstede Skive Fjord var i september 2019, hvor vi i Tang.nu med stor succes dokumenterede, at det kan lade sig gøre at høste søsalat – både effektivt og skånsomt – med en grødehøster fra søerne i København.

I projektet SeaSusProtein bygger Aarhus Universitet, Hedeselskabet, Danish Marine Protein, Nordisk Tang, Orbicon og Skive Kommune videre på erfaringerne fra Tang.nu.  Det sker med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.

Ti ton søsalat blev høstet på en dag, landet i Skive Havn og fordelt til proteinproduktion to forskellige steder. En stor portion bleve leveret hos Danish Marine Proteins, hvor det første proteinpulver allerede er produceret i samarbejde med Nordisk Tang. Hos Aarhus Universitet i Foulum blev knap 2 ton kørt igennem et anlæg, der til dagligt producerer grønt protein af græs.  Her var produktet en pulp, som et par heldige køer fik lov at prøvesmage – de var dog ikke imponerede…

I SeaSusProtein projektet skal kvaliteten af de forskellige proteinprodukter analyseres og testes, og miljøeffekter af høst med grødehøsteren dokumenteres – se mere om projektet her.

Foto, høstbåd: Louise Juul Pedersen

Foto, søsalat på kajen: Annette Bruhn

Foto, ko: Louise Juul Pedersen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s