Dyrkning og høst af tang bidrager til et bedre havmiljø

Marine virkemidler – ny viden i spil!

Dyrkning og høst af tang kan bidrage til at fjerne næringsstoffer fra det danske havmiljø. Tangdyrkning kan således bruges som et redskab til at opnå et bedre havmiljø, som vi er forpligtet til i EU’s vandrammedirektiv.  Samtidig skaber det grundlag for en cirkulær bioøkonomi, hvor marin biomasse anvendes i produktion af bæredygtige fødevarer og foder.

I en ny virkemiddelrapport fra Aarhus Universitet med bidrag fra DTU og SDU, beskrives miljø- og klimaeffekter af dyrkning af sukkertang bl.a. baseret på data fra Tang.nu, MAB3, MAB4 og Macrofuels. Du finder rapporten her:

I et selvstændigt notat beskrives effekterne ved høst af søsalat som et habitatrestaurerende virkemiddel. Du finder notatet her.

Et “habitatrestaurerende virkemiddel” er et redskab, der kan bruges til at genskabe et godt havmiljø med sunde levesteder for planter og dyr.

Foto, sukkertang: Teis Boderskov

Foto, søsalat: Michael Bo Rasmussen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s