Nye bøger: Danmarks havalger

Der er netop kommet to nye bøger, som enhver tangnørd bør have. Det er Danmarks Havalger, bind 1 og 2 af Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen.

Danmarks Havalger indeholder beskrivelser af alle de 373 arter af tang, der er fundet i danske farvande.

I bøgerne kan man læse om hver enkelt art, men også blive klogere på dansk algeforsknings historie, algernes vækstbetingelser og årstidsvariation, deres bygning og vækst og de særlige træk og strukturer, som kendetegner og adskiller rødalger, brunalger og grønalger, systematik, navngivning, indsamling, madlavning med tang og meget mere.

Man kan læse meget mere om de flotte bøger og købe dem her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s