Tang til fravænnede grise

Forskere fra Aarhus Universitet, Folum, har fodret fravænnede smågrise med tre forskellige tangarter. Forsøget viser en tendens til fastere gødningskonsistens hos grise, som blev fodret med buletang.

Tang i foderet til fravænnede smågrise har derfor måske et potentiale som alternativ til zink til forebyggelse af diarré.

Du kan læse en artikel bragt i tidsskriftet Økologi om forsøget herunder.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s