MASSER af søsalat høstet på ingen tid!

I går søsatte HedeDanmark deres grødehøster fra søerne i København i Skive Fjord. Forventningen var stor hos alle, der var mødt op: Palle og Henrik fra HedeDanmark, Maren fra Orbicon, Gert og Bent, Flemming fra Skive Kommune og Michael, Mette, Louise og Annette Fra Aarhus Universitet

Høstmaskinen er bygget til at sejle i lavvandede søer og klippe grøde, bl.a. vandpest og trådalger, samle det op og læsse det på land. Så hvordan ville den klare opgaven med at høste søsalat i lavvandede fjorde? Det gik forrygende! Der blev på kort tid høstet masser af søsalat op i grødeskæreren, hvor det drænede og efterhånden blev presset sammen i en ordentlig bunke. Maskinen kan høste 4 ton, før den skal i land og læsse af, og kan høste, hvad der svarer til en hektar om dagen. Vores resultater viser, at der i danske fjorde kan ligge op til 25 ton søsalat på en hektar.

Det tegner lovende for udvikling af en effektiv metode til høst af søsalat i store mængder – så der var smil og glade miner ombord!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s