Havhaver deler erfaringer i Havhøst

Havhøst er en nystartet sammenslutning af havhaver og fjordhaver i Danmark. Lørdag d. 25 maj blev sammenslutningens andet netværksmøde afholdt hos Aalborg Fjordhaver.

Der findes i dag seks havhaver i Danmark, men mange flere er på trapperne. Formålet med Havhøst er, at dele erfaringer ved at netværke. Desuden er sammenslutningen en fælles platform, som kan promovere havhave-ideen, og hvor man kan lære at dyrke og anvende muslinger og tang.

Havhøst fokuserer også på formidling og undervisning, med det formål at skabe kendskab til de fødevareressourcer der findes langs vores kyster, og at udbrede den viden til alle interesserede.

Havhøstmøde1

Ved Havhøst mødet hos Aalborg Fjordhaver, var der også mulighed for at se Aalborg Fjordhavers fine dyrknings anlæg, som er monteret på en række tømmerflåder.

Et af emner der blev vendt på mødet var tang. Der er nemlig stor interesse blandt havhaverne i at få mere erfaring med tangdyrkning og udforske potentialet. Blandt deltaerne i mødet, blev det derfor aftalt at danne en lille gruppe, som vil fokusere på tangdyrkning og efterfølgende dele viden og erfaringer.

Læs mere her.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s