Stenrev, ålegræs og sukkertang i Voersaa

I Tang.nu har vi fået endnu en god samarbejdspartner, nemlig Voersaa Borgerforening.

Voersaa ligger lige syd for Sæby og det er et samfund med mange ildsjæle, som brænder for naturen i området. Voersaa borgerforening har netop fået bevilliget et projekt hos VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN. Målet er at genetablere stenrev ud for Voersaa i et stort kystnært område, hvor der tidligere både var stenrev og udbredte enge af ålegræs.

Ålegræsset forsvandt efter ålegræssygen i 1930’erne, og er ikke siden kommet tilbage trods god vandkvalitet og stigende udbredelse af ålegræs på den lavvandede og mere beskyttede del af kysten. Måske fordi der ikke er nogen moderplanter i nærheden, det kan brede sig fra. Måske fordi frøene bliver spist af store bestande af strandkrabber. Måske fordi strømmen er for kraftig til, at det kan få fat i havbunden. Men håbet er, at genetablering af stenrev i området kan give læ til, at også ålegræsset kan genetableres med hjælp fra aktiv udplantning.

Omdrejningspunktet bliver så, at designe de mest velfungerende kombinationer af rev og ålegræsenge. Det bliver spændende at følge! Og hvor der er stenrev kan der også være tang! Derfor startede vi i denne weekend et samarbejde, hvor vi satte 5 tangliner med spirer af sukkertang ud i havet ved Voersaa, netop der, hvor stenrevene også skal ligge.

Det betyder, at vi i år følger væksten af sukkertang i hele 8 områder: Voersaa, Limfjorden, Grenaa, Ebeltoft, Kysing, Hjarnø, Kerteminde og Fejø.

Spændende hvordan tangen trives i det mere saltholdige vand nordpå!

Voersaa2.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s