Fjernelse af søsalat i danske fjorde kan være gavnligt for miljøet

Søsalat er en hurtigvoksende tang-art, der især stortrives i varme somre som i år. Det betyder, at man i flere lavvandede fjorde har kunnet finde den i store mængder i år.

I tang.nu projektet undersøger vi bl.a., om de store mængder af søsalat i fjordene kan høstes og anvendes som foder til grise. Det er i sig selv en positiv historie, men derudover kan alene det at få fjernet søsalaten, forventes at have en gavnlig effekt for miljøet. Hvis søsalaten ikke fjernes,  vil den nemlig ligge og rådne i vandkanten eller på stranden, hvorved næring og gasser frigives og ilt forbruges.

I efteråret har bachelor-studerende Mette Baunsø Kring derfor undersøgt, hvor store de gavnlige effekter af at fjerne søsalat fra vores fjordområder kan være. I samarbejde med Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua har Mette  lavet et nedbrydnings-forsøg, for blandt andet at undersøge mængden af klimagasser, der dannes, når søsalat nedbrydes. Derudover er der blevet kørt analyser, der skal afklare, hvor stort iltforbruget er, når søsalat nedbrydes Forsøgene skal hjælpe med at svare på spørgsmålet om, hvor stor en tjeneste vi kan gøre miljøet ved at udnytte en gratis ressource som søsalat frem for at lade den gå til i naturen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s