Giver tang sundere grise?

Når smågrise fravænnes – altså når de holder op med at die hos deres mor, og i stedet begynder at spise fast grisefoder – risikerer de at få diarre. Normalt forebygger man diarréen med zink eller behandler grisene med antibiotika, men forsøg tyder på, at tang i foderet kan forbedre de små grises tarmsundhed, så diarréen undgås.

Derfor laver forskere fra Aarhus Universitet i Foulum – som en del af Tang.nu projektet – en videnskabelig fodertest for at klarlægge, om tang kan bruges til at forebygge  fravænningsdiarré og fremme en god mave-tarmsundhed hos smågrise.

I alt 90 smågrise delt i 5 grupper deltager i forsøget. Grisene fodres med henholdsvis kontrolfoder, dvs. foder uden tilsætningsstof, foder med veterinært zink, foder med sukkertang, foder med søsalat eller foder med buletang. Effekten af at tilsætte tang måles på grisenes tilvækst, foderoptagelse og forekomsten af diarré, og forskerne ser også på strukturen af de små grises tarme og på mikrofloraen i tarmene.

Forsøgene afvikles fra september 2018 og afsluttes i starten af 2019.

SkiveFjord030818_drone'Søsalat er en af de tangarter, som grisene i forsøget fodres med. Billedet viser søsalat i Skive Fjord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s