Kan søsalat bruges til vandrensning – og kan det spises?

I hvor høj grad kan naturligt forekommende søsalat i danske farvande bruges som et middel til at opnå et renere havmiljø? Det giver specialestuderende Esben Rimi Christiansen et bud på, når han forsvarer sit speciale på Aarhus Universitet i Silkeborg d. 9. marts kl. 13.30. Esben vil også fortælle om mulighederne for at anvende søsalat til menneskeføde og dyrefoder.

Alle er velkomne til at overvære Esbens specialeeksamen.

Læs mere i denne invitation: Specialeeksamen Esben Rimi Christiansen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s