Tang på menuen hos Bisserups økologiske ørreder

Hos Bisserup Fisk har en stor flok økologiske ørreder hjulpet med at teste den tekniske kvalitet af foderpiller lavet af presset blæretang. Og det ser lovende ud!

Ørrederne spiser nemlig tangpillerne med samme appetit som deres almindelige foder. Pillerne opløses desuden fint i vandet, og derfor også i fiskenes tarmsystem. En anden vigtig parameter, når man laver fiskefoder, er at pillerne synker ned gennem vandet med passende hastighed, så fiskene kan nå at spise dem. De nye tangpillers synkehastighed i vandet er okay, men den må godt være lidt langsommere, så det vil vi justere på i 2018, hvor vi også kører et forsøg i lidt større skala.

Til næste år håber vi også at kunne køre kontinuerlig fodring med tangpillerne, og det vil gøre det muligt, at følge tangpillernes gennem fiskenes tarmsystem og blive klogere på, hvordan de fungerer.

I løbet af forsøget i 2018 skal et panel af kokke desuden vurdere, hvordan tangen påvirker smag og pigmentering, dvs. fiskenes farve, af ørrederne i havbruget. Vi forventer, at tilskud af tang i foderet vil give mere havsmag til fisken. I det kommende forsøg, vil vi desuden se på, om vi kan registrere nogen påvirkning af fiskenes almene sundhedstilstand, når de får tilskud af tang i deres foder.

På baggrund af de positive opstartsforsøg planlægger Bisserup Fisk allerede nu udsætning af tangliner med blæretang på havbruget i 2018, så der kan arbejdes henimod en cirkulær næringsstofomsætning på havbruget.

Du kan læse mere om Bisserup Fisk her: http://www.bisserupfisk.dk/

Foto nedenfor viser tangpiller (foroven) og almindelige fiskefoderpiller (forneden).mms_img1242919775

Foto nedenfor viser nogle af de tangspisende, økologiske ørreder hos Bisserup Havbrugmms_img1189268375

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s