Nyt samarbejde med Kerteminde Maritime Havhaver

Kerteminde Maritime Haver har udsat spireliner med både sukkertang og søsalat!

Spirelinerne er udsat i anlægget i Kerteminde Bugt i Storebælt, og væksten af de to tangarter bliver fulgt nøje indtil sommeren 2018 – på samme måde som spirelinerne udsat i Aarhus Bugt, Limfjorden, Horsens Fjord, Ebeltoft Vig og i Kattegat ud for Grenå. Resultaterne skal hjælpe os til at blive klogere på hvor godt sukkertang og søsalat gror i forskellige danske farvande, og hvor store mængder af næringsstoffer og metaller tangen optager fra havvandet.

Bernt Kjær Sørensen fra de Kerteminde Maritime Haver var med på Nordic Seaweed Conference i Grenå i oktober (http://www.algecenterdanmark.dk/conferences/nordic-seaweed-conference-2017.aspx), og tog her initiativ til samarbejdet.

Velkommen til Kerteminde Maritime Haver! Du kan læse mere om de fynske havhaver her: www.kertemindemaritimehaver.dk 

Billedet viser udsætning af spireliner i Kerteminde Maritime Havhaver. Kerteminde Maritime Haver_1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s