Rentabel dyrkning af søl er kommet et skridt nærmere

Når det kommer til dyrkning af den eftertragtede og smagfulde tang-art søl, er der stadig udfordringer at løse, før dyrkning af arten bliver rentabel. Flere processer forbundet med både sporedannelse og podning kan optimeres. Hos Dansk Skaldyrcenter på Mors er det i dyrkningssæsonen 2017 lykkedes Peter Schmedes og Mette Nielsen fra DTU Aqua, at pode godt 100 meter såline med søl. Samtidig har de udført en række eksperimenter, for at teste under hvilke betingelser sporene bedst sætter sig fast på sålinerne. I den kommende vækstsæson hænges liner med bittesmå sølspirer ud i AlgeCenter Danmarks offshore forsøgsanlæg ved Grenå, ved Hjarnø i Horsens Fjord samt på to fjordhaver i Limfjorden. Vækstbetingelserne er vidt forskellige på de fire lokaliteter, så det bliver spændende at se, hvor sølen gror bedst.

En anden udfordring forskerne fra DTU Aqua vil arbejde med i den kommende tid er, at få søl til at danne sporer om sommeren istedet for vinteren. Hvis det lykkes, kan man nemlig spare tid – og dermed penge- i det landbaserede klækkeri og samtidig forlænge vækstsæsonen til havs, så sølen forhåbentlig kan nå at vokse sig større inden høst.

IMG_4702

Billedet viser små sølspirer på en såline i den første del af vækstperioden, som foregår i et klækkeri på land.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s