Søsalat til foder indsamlet i Mariager Fjord

I uge 34 var Leo og Annette i Mariager fjord for at teste den metode til prøvetagning, som Multidyk har udviklet. Det virkede over al forventning! Tætheden af søsalat i Mariager Fjord var visse steder over 5 kg frisk søsalat pr m2. Ti kg søsalat blev samlet ind til for-forsøg med tørring, formaling og produktion af test-foder. De tekniske test-forsøg kører i år, forud for de egentlige fodrings-forsøg næste efterår.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s