Tangdyrkning til havs – nye resultater

Efter 6 måneders vækst er de første resultater fra det nye dyrkningsområde ved Grenaa rullet ind. I området dyrkes flere arter af tang på forsøgsbasis – blandt andet sukkertang og søsalat. Formålet med dyrkningen er at udvikle og optimere dyrkningsmetoder for de forskellige arter. Dyrkningen varetages af Bioscience, Aarhus Universitet og indgår som en del af forskellige danske og internationale forskningsprojekter.

Sukkertang

Forholdene for væksten i området ser ud til at være meget gunstige og algernes sundhedstilstand er god. Vi har på trods af en sen udsætning midt i december fået et udbytte på mellem 1 og 2 kg pr meter line. Desuden ser vi nogle meget flotte alger, der ikke viser tegn på den næringsmangel, som man ellers kan se hos et-årige tangplanter på denne årstid.

Den kraftige strøm ved Djursland giver algerne de bedste muligheder for at trække næring ud af vandet, og vi mener, det er derfor, de vokser så godt i området. Algerne var også meget rene og næsten fri for begroning af dyr og andre tangplanter. Begroningen ødelægger kvaliteten af tangproduktet, og tvinger tangproducenter andre steder i Danmark og Europa til at høste tangen, før den er helt udvokset, og således med et lavere udbytte.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Selvsået sukkertang

En anden speciel ting for området er, at selv hovedlinerne på anlægget, der ikke var podet med tang, havde et højt udbytte af sukkertang. Det skyldes, at sporer fra naturlige tangskove af sukkertang har podet linerne meget tæt og givet ophav til en meget flot biomasse. Dette ses også bl.a. hos Ocean Rainforest på Færøerne, men er ikke før set i dette omfang på tangfarme i danske farvande.

Søsalat

Også et nyt forsøg med søsalat udsat i april gav lovende resultater. Søsalaten, der typisk er mindre end sukkertang, var vokset op til en størrelse på ca. 15 cm og med en gennemsnitlig vægt på ca. 200 gram pr meter sået line. Udvikling af dyrkning af søsalat er en del af EU projektet Macrofuels. Formålet er bl. a. at udvikle et sædskifte mellem sommerafgrøder og vinterafgrøder til havs, og søsalat er en mulig sommerafgrøde, der kan vokse godt i den periode, hvor sukkertang ikke vokser meget.

p7054462.jpg

Dyrkningssystemet

Langline-systemet, der i første omgang er sat ud i området, har holdt til de storme og voldsomme vejrforhold, der til tider har været gennem vinteren. Aarhus Universitet vil i løbet af de kommende år vurdere, hvilke dyrkningsmetoder og -systemer, der er bedst egnede til dyrkning i offshore området. Den kraftige strøm i området er godt for tangen, men en stor udfordring under arbejdet i området.

Planer for næste sæson

Næste sæson fokuserer vi kraftigt på tidspunktet for udsætning af tang i havet, da dette er meget vigtigt for udbyttet i Danmark. Nuværende resultater viser, at også i dette område er det nødvendigt at sætte algerne tidligt ud for, at væksten starter inden foråret. Dette års tilvækst har udelukkende ligget i forårsmånederne. Hvis algerne bliver sat ud endnu tidligere – helst midt på efteråret, viser erfaringer fra bl.a. MAB3 projektet, at algerne vokser inden vinteren og derfor har en større kapacitet for vækst i foråret.

p7054443.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s